Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Oplakvania.com от една страна и всяко лице, което ползва Интернет страниците на Oplakvania.com и услугите, предоставяни чрез тях (наричано по-долу за краткост Потребител).

Публикувайки своето мнение натискайки бутона ИЗПРАТИ, Потребителят се съгласява със следните УСЛОВИЯ за ползване на сайта Oplakvania.com и се счита, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.

ОБЩИ УСЛОВИЯ(наричани по-долу за краткост УСЛОВИЯ) ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА Oplakvania.com И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ

1. Всеки Потребител е отговорен за съдържанието на информацията, която публикува за себе си или предоставя от свое име на другите Потребители на Oplakvania.com.

2. Потребител по смисъла на настоящите условия е всеки, който посети Интернет страница на Oplakvania.com

3. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на Oplakvania.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в съответния сайт на Oplakvania.com . Потребителят се задължава да ползва ресурсите и услугите в съответствие с изискванията на настоящите УСЛОВИЯ, както и с Правилата за ползване на услугите, свързани изобщо с достъп до Интернет.

4. Потребителят има право да уведомява Oplakvania.com за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите по т.1, на e-mail: admin @ oplakvania.com и /или contact @ oplakvania.com както и да уведомява Oplakvania.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

5. Потребителя се задължава да не предава информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна, да не използва вулгарни и нецензурни изрази, обиди на расова, етническа или верска основа. Моля, уведомете ни, ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на Oplakvania.com

6. Потребителя се задължава да не публикува информация, която е предмет на законодателна или договорна защита. Това включва: лични данни, трудови договори, информация, която е предмет на авторски права и др.

7. При използване на сайта Oplakvania.com Потребителя се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

8. Потребителите на сайта Oplakvania.com  разбират, че публикуваните мнения, или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човекът, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

9. Oplakvania.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на Oplakvania.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на сайта Oplakvania.com, или с цел защита на нашето обслужване, сайт, клиенти и останалите Потребители, както и при съобразяване с определени законови процедури.

10.  Oplakvania.comне гарантира за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в Oplakvania.com , както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от Потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадени от друга страна, както и в следните случаи:

10.1. претенции от трети лица срещу тях при или по повод ползване на услугите предоставени от Интернет страниците на Oplakvania.com ;

10.2. за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на услуги чрез Интернет страниците на Oplakvania.com, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка  Oplakvania.com има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи;

11. Потребителят е длъжен да обезщети Oplakvania.com и всички трети лица за всички претърпени вреди, пропуснати ползи и платени такси, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяните от  Oplakvania.com услуги, в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

12. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

13. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Oplakvania.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯТА.

Администраторите на сайта запазват правото си да редактират или изтриват мнения, които не са съобразени с горните УСЛОВИЯ.

Oplakvania.com не носи отговорност за съдържанието и достоверността на мненията, публикувани в този сайт.
 
Координатите на Oplakvania.com са следните : 
е-mail: contact @ oplakvania. com / admin @ oplakvania. comТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови